; Evliya Kabirleri | Zekeriyyâ Sultan Rahmetullahi aleyh

Zekeriyyâ Sultan Rahmetullahi aleyh

  Hayatı   Fotoğraflar
Zekeriyyâ Sultan Rahmetullahi aleyh

Zekeriyyâ Sultan Rahmetullahi aleyh Hayatı

Isparta evliyâsından. Hayâtı ve hangi devirde yaşadığı hakkında bilgi bulunamayan Zekeriya Sultan'ın kabri, Isparta-Senirkent'te olup ziyâret edilmektedir.
Zekeriyyâ Sultan Rahmetullahi aleyh