; Evliya Kabirleri | Osman Efendi Rahmetullahi aleyh

Osman Efendi Rahmetullahi aleyh

  Hayatı
Osman Efendi Rahmetullahi aleyh

Osman Efendi Rahmetullahi aleyh Hayatı

Nakşibendî büyüklerinden. Uzun süre ikâmet ettiği Mekke-i mükerremede Şeyh Abdullah-ı Mekkî hazretlerinden aldığı feyzlerle kemâle ermiş, Erzurum'a yerleşerek Esad Paşanın kendisi için yaptırdığı câmi ve medresede halka İslâmiyetin emir ve yasaklarını anlatmıştır. 1869'da vefât eden Osman Efendinin kabri, Erzurum Esad Paşa Camii bahçesinde olup ziyâret edilmektedir.