; Evliya Kabirleri | Abdürrezzâk Dede Rahmetullahi aleyh

Abdürrezzâk Dede Rahmetullahi aleyh

  Hayatı

Abdürrezzâk Dede Rahmetullahi aleyh Hayatı

Türbesi Adana'nın İsmâiliye köyündedir. Daha önce Adana Çimento Fabrikası yakınındaki dağda iken on yıl önce İsmâiliye köyüne nakledilmiştir. Nakil esnâsında cesedinin çürümemiş ve kefeninin solmamış olduğu görülmüştür. Türkiye'nin her yerinden ziyâretine gelip, bilhassa felçlilerin şifâ bulduğu halk arasında yaygındır.