; Evliya Kabirleri | Abdülvehâb Gâzi Rahmetullahi aleyh

Abdülvehâb Gâzi Rahmetullahi aleyh

  Hayatı   Fotoğraflar
Abdülvehâb Gâzi Rahmetullahi aleyh

Abdülvehâb Gâzi Rahmetullahi aleyh Hayatı

Sivas'ta, halkın Yukarı Tekke dediği yerde Akkaya denilen kayanın üzerinde bulunan türbede medfundur. Tâbiîndendir. Kaynaklardan anlaşıldığına göre Battal Gâzi'nin silah arkadaşı gâzi dervişlerden olup 731'de Bizanslılara karşı cihad ederken şehîd düşmüş ve buraya defnedilmiştir. Sivas halkının sık sık ziyâret ettiği Abdülvehhâb Gâzi'nin türbesi yanında kendi adıyla anılan bir câmii de vardır.
Abdülvehâb Gâzi Rahmetullahi aleyh